Staying LEAN: Udvikling, ikke bare overlevelse

2 Juni, 2009

mere


Check

Checkfasen er vanskelig - specielt hvis der ikke er kutume for at fastholde niveauet. Her involveres hele organisationen i områder, der ligger udenfor deres egne.

Overholdes de indgåede aftaler (fastholdelse), kontrolleres niveauet, og arbejdes der målrettet med at træne i brugen af værktøjerne. Nøgleordet er måling!

Værktøjskassen til brug i denne fase er tilgængelig på uddannelsen og ved køb af LeanRoadMap bogen