Staying LEAN: Udvikling, ikke bare overlevelse

2 Juni, 2009

mere


Pilot

Pilotfasen er den fase, hvor de første forbedringer afprøves i det valgte fokusområde. Der arbejdes fokuseret, med hovedvægten lagt på træning, involvering, flowceller og idégenerering.

Value Stream Maps er et synligt og yderst vigtigt resultat i denne fase.

Værktøjskassen til brug i denne fase er tilgængelig på uddannelsen og ved køb af LeanRoadMap bogen.